25.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 18/12/2009 00:44

Trăng ơi! đừng bỏ kinh thành:
Hồn Cố Đô vẫn thanh bình như xưa.
Nhỡn tiền chợt sáng thiên cơ,
Biết chăng ảo phố, mê đồ là đâu?
Ta say ánh lửa tinh cầu,
Dựng lên địa chấn, loạn mầu huyền không.
Trận cười tan hợp núi sông.
Cơn mê kỳ thú lạ lùng cỏ hoa.
Hý trường đổi lớp phong ba,
Mượn tay nguỵ tạo xoá nhoà biển dâu.
Hưng vong Vạn Lý thành sầu,
Trăng ơi! đừng bỏ mái lầu nhân gian,
Ta chờ thiên địa giao hoan
Nhập thần cây cỏ muôn vàn kiếp sau.


Nguồn:
1. Đinh Hùng, Mê hồn ca, Văn Uyển ấn hành, 1968
2. Đinh Hùng, Mê hồn ca, Nhà sách Khai Trí tái bản, Sài Gòn, 1970