Trăng non nhuốm vàng núi
Mây phủ dáng núi thay
Hang sâu tiếng chuông vẳng
Thấp thoáng sương mờ cây
Tiếng chú tiều ngoài bến
Bên khe chùa cổ xây
Đường hẹp vướng chân ngựa
Tiếng chim vọng đâu đây
Sương nhỏ làm ẩm áo
Chồn lủi bóng tùng dầy
Ánh đèn qua rặng trúc
Điện khuất sau thân gầy
Nhung quỳ hái giậu giếng
Bếp chùa sửa cơm chay
Chợt đến thăm Chi Độn
Ngâm ngừng dáng đều hay
Hốc sâu đêm dậy tiếng
Núi loạn gió mưa bay

tửu tận tình do tại