Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/05/2014 12:22, số lượt xem: 856

Trần Quang Ngọc

Chúa Đảng Tiêu Sơn đáng vậy thay!
Anh hùng trí dũng ít ai tày
Tiếc cho tài ấy mà không đạt
Đến nỗi bao công hóa bụi bay.

*

Nguyễn Nhị Nương (người đồng chí và người yêu của Trần Quang Ngọc

Khen ai trí lớn vượt tu mi
Mà phận gian truân buổi mạt thì
Nợ nước, thù nhà chưa chút báo
Tơ tình chẳng dám vấn vương chi.

*

Phạm Thái

To gan những định vá trời cao
Xoay lại giang sơn giống thuở nào.
Ví biết má hồng tan chí lớn,
Thì đâu lỗi đạo đấng anh hào.

*

Trương Quỳnh Như

Gặp khách đao cung nặng mối tình
Những mong loan phượng được hòa minh
Trách duyên Nguyệt lão se ngang trái
Ôm hận đành mong kiếp tái sinh.

*

Lê Báo

Nông nổi tâm can rực máu sôi
Rắp tâm tỏ mặt với muôn đời
Nghĩ đâu mưu ấy mà tan đảng
Chuông mõ âu đành gõ vậy thôi.

1942

Phạm Thái và Trương Quỳnh Như là những nhân vật lịch sử có thật. Phạm Thái là tác giả quyển “Sơ kính tân trang” đã được phiên âm và xuất bản năm 1957.