Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2014 21:31

Xuân đó! Ơ kìa, em có hay?
La đà lộc đắm ngắm đài say
Cành đông dẫu muộn dăm ba bữa
Đâu dễ cho xuân ngắn lại ngày!


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005