Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2014 14:19

Sớm xuân nhẹ bước trên đường cũ
Mây khẽ dăng dăng nắng trải dài
Mướt quá đồng chiêm vừa thắm vụ
Tay mềm, mềm rẽ hạt xuân rơi


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005