Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/02/2014 17:58

Xuân hẹn mười đi chẳng một về
Cọ bùi khép tán nép đồi quê
Giá như ủ được hương xuân trước
Hẳn gió đông tàn bớt tái tê


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005