Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2014 18:47

Ba nén hương về, lan nẻo đi
Đường mây hun hút bóng sinh thì
Vơi tan một nấm buồn se lạnh
Ủ nắm men lòng ấm cố tri


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005