Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/03/2014 21:31

Nào thôi đi, nỉ non chi, chú dế
Lại gần đây ta nâng chén tiêu sầu...
Sương cất tự nguồn, gió chưng tự bể
Cứ say tràn - dương thế có riêng đâu!


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005