Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/03/2014 21:25

Ai bảo người dan díu chữ tình
Treo thơ vào tận cõi đồng trinh
Vườn xưa thêm mấy lầu cao nữa
Mà mãi thương về một mái gianh


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005