Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2014 18:43

Lô Giang ơi! Xin một lần xanh hơn
Êm ả sóng đôi bờ ru mái bạc
Mẹ đối mặt chân vùi bỏng cát
Cọng rau già gom vạt rau non


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005