Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2014 21:15

Dâng vua mấy khảo quất vàng
Thảo thơm còn đến tên làng hôm nay...
Người xưa đâu? Làng Quất đây!
Sum suê trái ngọt - ngọt tay em mời!


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005