Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2014 21:34

Em đến hay mùa xuân đến đây
Nắng vương gò má chút hương ngây
Gió lay mái tóc mây xuân lượn
Vườn trái thơm nào bỗng đỏ hây


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005