Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/03/2014 21:38

Một chút vàng, một chút vàng
Chạm hoa mắt trẻ, chạm loang lối già
Ngập ngừng ta xa, thu xa
Đường hanh níu lại dăm ba sợi buồn


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005