Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2014 20:42

Giã biệt nhé! Gió mùa đông bắc!
Mành sương thôi buốt phía chồi xuân
Giá chưa vòi või miền xa lắc
Chắc phấn mưa dăng bớt ngại ngần!


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005