15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2014 14:23

Lạc về giữa cõi thinh không
Có tôi hay cũng vô cùng không tôi?
Sắc chửa đoạn - không chửa rồi!
Gom về không sắc, cho người sắc không


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005