Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2014 18:23

Tặng anh Sao Mai

Hồi Hạc còn đây - hạc vắng đâu
Trơ hòn Dục Thuý ngó sông sâu
Thần Phù vạn tuổi lênh đênh mãi
Hạc đá còn bay tới bạc đầu


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005