Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2014 20:34

Cánh rụng - phải đâu là cánh rụng
Rũ đài, chuyển nhựa nhú bầu tươi
Nhuỵ tàn gối đất hương gom sắc
Góp một cành thơm trả nghĩa người!


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005