Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/03/2014 21:32

Ông đi lâu hẳn nhớ
Trước cửa mãi vào ra
Chợt mắt reo đầu ngõ
Thoáng lưng còng nẻo xa


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005