Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2014 21:05

Biết rằng thơ có dễ đâu
Thì thôi kiếm chiếc dao cầu làm vui!
Thái cho hết đắng sang bùi
Chưa lành cái bệnh - cũng lui cái buồn


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005