Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2014 21:08

Ngọn đèn quả nhót. Ngọn đèn...
Hình quên dõi bóng - đêm quên dõi ngày
Phẳng phiu còn góc giấy này
Vui buồn - ờ cũng tỉnh say với đèn!


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005