Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2014 14:28

Khoả biếc dòng soi về đáy mắt
Vô tình trong quá nước thu ơi!
Bến vắng rẽ ngang chiều tiễn biệt
Chèp khuơ ngấn bạc xoá chân trời...


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005