15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2014 21:14

Thế rồi có lúc mưa tuôn
Thế rồi có lúc con chuồn bay cao
Thế rồi sao? Biết làm sao?
Người đi nắng lụi - mưa ào phía tôi!


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005