Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2014 14:37

Ai bảo rằng ẽmuaasu hổ nào!
Ngõ đời vắng vẻ bước thanh tao!
Mình trong lỡ vấy tay phàm tục
Chẳng buốt dao xuyên cũng xót cào


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005