Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2014 14:21

Nắng thì vẫn nắng ấy thôi
Nghiêng má nhợt thắm,
            nghiêng môi nhợt hồng
Kiệu hoa líu ríu qua sông
Xui chi nắng quái
            phập phồng bờ nghiêng!


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005