Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2014 14:34

Xây lưng đời buộc lấy đời
Phía mình nửa đấu, phía người nửa thưng
Chiều buông, ngoái lại trông chừng...
Nắng vài ba sợi ngang lưng bạc rồi!


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005