Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2014 20:53

Gió gật - hoa rơi một cánh
Chao ôi! Một kiếp người đi!
Gió thoảng - hoa xoè một cánh
Chừng như đâu đó người về!


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005