Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2014 21:27

Ấm nửa bên xuân - rét nửa bên đời
Giả trá vật vờ, hoài nghi lẩn khuất
Đến được phút cùng nhau chân thật
Đôi đầu thương nhớ gánh mòn vai


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005