Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2014 20:44

Sỏi mải tròn, nước mải trôi
Dòng soi còn mãi lở bồi phù sa
Sóng lòng bồi, lở lòng ta
Tình chưa kịp trẻ đã già sông thu


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005