Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2014 14:16

Thì thào gì đó lá vàng ơi!
Có phải mầm măng sắp bật trồi
Giã biệt rét đông mùa hẹn trước
Xuân về ấm lại khúc chia phôi...


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005