Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2014 14:11

Nài chi hoa sớm nở
Lại xót hoa mau tàn!
Biết luân hồi khép mở
Là vô cùng hợp tan...


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005