Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2014 20:37

Kiếp gỗ sao không an phận gỗ
Vo tròn vót nhọn tít mù xoay
Dây mềm trăng trói tay con đỏ
Cát bụi nghi ngơ... cũng tối ngày


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005