Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2014 18:55

Hình như vậy... mùa đông giành hơi thở
Cho nụ mầm đơm biếc giọ xuân sang
Hình như vậy... nắng hè gom sắc nhớ
Cho cành thu nhè nhẹ lá hoe vàng


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005