Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2014 18:37

Chửa bén đuôi cờ hoe cốm mới
Ngô vồng lấp ló giục chồi xanh
Rạ chưa lại gốc mùa chưa gối
Đẫm vạt toan lo đất trở mình


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005