Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2014 20:39

Dại khờ là chú ốc sên
Mòn bao nhiêu lưỡi bò lên chót cành
Dại khờ là bác cao xanh
Khóc toan vãi nắng - Cười đành đổ mưa!


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005