Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2014 14:39

Thì cũng sinh linh giữa cõi trần
Da mềm, ruột thẳng đất che thân
Miệt mài giũi đất tan cùng đất
Một chết cho đời nảy búp xuân!


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005