Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2014 14:26

Kiêu hãnh chi uốn mình vào gốc thế?
Già trăm năm vay bóng cái nhi đồng
Hãy phong lưu nắng ngàn và gió bể
Đến lũa tàn gân guốc chạm thinh không


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005