Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2014 21:17

Thôi đừng vin ngọn lau thưa
Phấn bay nhoà cả đôi bờ bến sang
Trót gom góp hạt nắng vàng
Đành gieo ấm chuyến đò ngang vắng bờ


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005