Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2014 14:32

Thì thương lấy vạt mưa xuân
Hạt xa - xa cđó, hạt gần - gần đâu
Mà thôi nhé! Xanh mái đầu
Đừng xanh đôi mắt gieo sầu lên mưa!


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005