Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/03/2014 21:26

Lá cuối tìm về đất
Rùng mình, cây tàn đông
Đốt câu thơ hành khất
Sẻ chia chút não nùng


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005