Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/03/2014 21:43

Bạc lau, phấn lắc, gió vàng lay
Sương vắng vơi thưa vạt cỏ gầy
Xanh xuân giấu chút đền thu muộn
Gieo nắng, đâu người thương gió may?


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005