Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2014 21:23

Xanh bền no đất trũng
Cờ phất tím chiều mơ
Rẽ lối mùa mặn úng
Ngô vàng nây bắp chờ


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005