Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2014 18:39

Cho cháu Minh Quang

Đưa cháu về quê nội
Trở lại, ông một mình
Thực đường sao lẫn lối
Đất trời đều chông chênh...


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005