Ở công viên châu Phi, mơ màng nghe tiếng gầm sư tử
Lũ chúng đang bị nhốt ở trong lồng,
Tiếng gầm rống vang vọng toàn thế giới.
Nhưng một khi nó đã thoát ra về núi,
Sẽ không còn có tiếng kêu la.