Lũ chó cướp
Mày muốn hỏi tao
“Súng, đạn
Giấu ở đâu?”
Được, tao nói cho mày biết:
Súng, đạn
Cất kỹ trong tim tao!”