15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
10 bài trả lời: 10 bản dịch
2 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 12:00, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/11/2013 17:23

載月明歸

千尺絲綸直下垂,
一波才動萬波隨。
夜靜水寒魚不食,
滿船空載月明歸。

 

Tải nguyệt minh quy

Thiên xích ty luân trực há thuỳ,
Nhất ba tài động vạn ba tuỳ.
Dạ tĩnh thuỷ hàn ngư bất thực,
Mãn thuyền không tải nguyệt minh quy.

 

Dịch nghĩa

Nghìn thước dây tơ thả xuống dòng nước
Một làn sóng động kéo vạn làn sóng khác động theo
Đêm im, nước lạnh, cá chẳng cắn câu
Thuyền không trở về chở đầy cả một thuyền trăng.


Theo An Chi trong Kiến thức ngày nay số 385, bài thơ thiền này là bài thứ hai trong sáu bài Bạt trạo ca của Thiền sư Đức Thành.

Hoàng Đình Kiên đời Tống rất thích bài thơ này và đã dựa vào bài này để viết bài từ theo điệu Tố trung tình.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiêu Lang

Chỉ tơ ngàn thước xuyên dòng nước
Sóng một làn rung, động vạn làn
Nước lạnh đêm thanh câu chẳng được
Thuyền về khoang trống chở đầy trăng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Hùng

Tơ xe nghìn thước buông câu
Một làn sóng động muôn đầu sóng chao
Lặng yên chẳng được cá nào
Thuyền về chở nặng trăng cao sáng ngời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Trăm thước tơ câu, nước trong veo,
Một làn sóng động nghìn sóng theo.
Đêm thanh nước lạnh chẳng được cá,
Thuyền chở trăng về nhẹ tay chèo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nước sâu buông thẳng, thước ngàn tơ,
Một sóng động rồi, ngàn sóng xô.
Nước lạnh, đêm lành khôn cắn cá,
Thuyền về, đầy chở ánh trăng mơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Gió nhẹ

Nghìn câu thả xuống dòng sông
Một làn sóng động vạn ngàn động theo
Đêm trong cá chẳng ăn bèo
Thuyền không về bến chở đầy ánh trăng

Falundafa.org
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Dây câu ngàn thước thả xuống dòng
Một sóng động làm vạn sóng dăng
Đêm im nước lạnh không cá cắn
Thuyền về chở đầy chỉ ánh trăng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thả xuống dòng dây câu ngàn thước
Một sóng sinh vạn bước sóng sau
Đêm thanh cá chẳng cắn câu
Thuyền không đầy ánh trăng thâu chở về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Nghìn thước nhợ câu buông thõng xuống.
Một làn sóng dợn, dợn muôn trùng.
Đêm khuya, sông lạnh khôn tăm cá.
Về chở đầy thuyền ánh nguyệt không!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngàn thước dây tơ thả xuống dòng
Một làn sóng dợn, vạn làn dâng
Đêm thanh sông lạnh không câu được
Quay lái đầy thuyền bóng nguyệt ngân

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghìn thước dây tơ thả xuống sông,
Một làn sóng kéo sóng theo dòng.
Đêm im, nước lạnh, câu không cắn,
Về chở đầy trăng thuyền trống không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời