Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/04/2023 22:57, số lượt xem: 118

Rượu trăng tôi uống, anh say chăng?
Tôi mê ngất ngư chẳng nói rằng
Loang loáng chiêm bao một bóng xế
Mặc Tử du lãng cùng sao băng!

Hàn Mặc Tử, anh lên đây chăng?
Cung quế chán lắm, cõi vĩnh hằng
Anh có hay thân gầy thét gào
Chìm trong vũng huyết xé nát tan…

Tôi say cùng anh, Mặc Tử nhé!
Để ngất ngư trong vũng huyết đen
Tôi bay cùng anh lên tinh tú
Để thoát kiếp đời bẩn và hèn.

Tội cho đời trai chưa nửa đời đã hoang phế!