送上饒嚴明府攝玉山

家在故林吳楚間,
冰為溪水玉為山。
更將舊政化鄰邑,
遙見逋人相逐還。

 

Tống Thượng Nhiêu Nghiêm minh phủ nhiếp Ngọc Sơn

Gia tại cố lâm Ngô Sở gian,
Băng vi khê thuỷ ngọc vi sơn.
Cánh tương cựu chính hoá lân ấp,
Dao kiến bô nhân tương trục hoàn.

 

Dịch nghĩa

Nhà tại rừng cũ giữa đất Ngô và đất Sở,
Làm quan liêm khiết như băng suối, ngọc núi.
Đem tài cai trị khai hoá phủ gần bên,
Từ nơi xa thấy ẩn sĩ và kẻ tội đồ lớp lớp trở về.


Nghiêm minh phủ tức Nghiêm Duy, làm quan phủ sáng suốt. Thượng Nhiêu và Ngọc Sơn là hai phủ gần nhau trong tỉnh Giang Tây. Nghiêm Duy làm quan phủ Thượng Nhiêu thanh liêm, được triều đình cho kiêm nhiệm quan phủ Ngọc Sơn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tư gia toạ lạc Ngô Sở góc
Quan thanh liêm như ngọc như băng
Đem tài khai hoá lân bang
Tội đồ, ẩn sĩ hàng hàng hồi hương

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà tại rừng xưa giữa Sở Ngô
Làm quan liêm khiết ngọc băng mờ.
Đem tài cai trị khai hoá hai phủ,
Ẩn sỉ hồi hương, cùng tội đồ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời