湘南即事

盧橘花開楓葉衰,
出門何處望京師?
沅湘日夜東流去,
不為愁人住少時。

 

Tương Nam tức sự

Lư quất hoa khai phong diệp suy,
Xuất môn hà xứ vọng kinh sư?
Nguyên Tương nhật dạ đông lưu khứ,
Bất vị sầu nhân trú thiểu thì.

 

Dịch nghĩa

Quít xứ Lư ra hoa, lá phong đổi màu sắp rụng,
Ra cửa ngóng kinh đô ở phía nào?
Sông Nguyên, sông Tương ngày đêm chảy về đông,
Không ngừng chút nào để an ủi người đang buồn.


Tương Nam là đất chỉ vùng phía nam tỉnh Hồ Nam, nơi có sông Tương chảy qua.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quít xứ Lư ra hoa, phong rụng
Ngóng kinh đô biết đúng phương nào?
Nguyên, Tương đông chảy ào ào
Chẳng ngừng một chút chia đau sẻ buồn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Tương Nam tức sự

+++++++

卢橘 : 金橘的别称 .

明 - 李时珍 《本草纲目·果二·金橘》:

“此橘生时青卢色,黄熟则如金,故有金橘、卢橘之名 ”

+++++++++

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Quất Lư hoa nở, lá phong tàn
Ra cửa, kinh đô hướng ngỡ ngàng
Sớm tối về đông con nước xiết
Vì người, chầm chậm chút, ơi sông!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoa nở quít Lư, phong đổi màu,
Kinh đô ra cửa ngóng phương nào?
Nguyên, Tương sớm tối về đông chảy,
An ủi người buồn, chẳng nghỉ đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời