蘄州行營作

蘄水城西向北看,
桃花落盡柳花殘。
朱旗半卷山川小,
白馬連嘶草樹寒。

 

Kỳ châu hành dinh tác

Kỳ Thuỷ thành tây hướng bắc khan,
Đào hoa lạc tận liễu hoa tàn.
Chu kỳ bán quyển sơn xuyên tiểu,
Bạch mã liên tê thảo thụ hàn.

 

Dịch nghĩa

Nhìn về phương bắc thấy thành Kỳ Thuỷ,
Hoa đào đã rụng hết, hoa liễu đang tàn dần.
Cờ đỏ cuốn một nửa, núi và sông nhỏ bé,
Con ngựa trắng hý liên hồi trước cảnh cây cỏ lạnh giá.


Kỳ châu nay là phần phía nam tỉnh Hồ Bắc, phía bắc là sông Trường Giang, phía đông là sông Ba. Hành dinh là nơi quan quân đóng trại khi hành quân. Tác giả có lúc đã đóng quân tại đây, nay thăm chốn cũ, ông tức cảnh làm bài này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thành Kỳ Thuỷ nhìn về phía bắc
Hoa đào rơi, hoa liễu sắp tàn
Cờ hồng, sông núi con con
Liên hồi ngựa hý khí hàn cỏ cây

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Kỳ Thuỷ thành tây, ngóng bắc về
hoa đào rụng hết, liễu lê thê.
Nửa cờ đỏ cuốn, non sông hẹp
ngựa hí liên hồi, cỏ lạnh tê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Kỳ Thuỷ thành tây, nhìn hướng bắc
Đào hoa rụng hết liễu hoa bay
Cờ hồng cuốn nửa non sông hẹp
Ngựa hí liên hồi lạnh cỏ cây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngóng bắc nhìn về Kỳ Thuỷ thành,
Hoa đào rụng hết, liễu tàn nhanh.
Cờ hồng cuốn nửa, non sông nhỏ,
Ngựa trắng liên hồi hý trước cành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời