對酒示申屠學士

三重江水萬重山,
山裏春風度日閑。
且向白雲求一醉,
莫教愁夢到鄉關。

 

Đối tửu thị Thân Đồ học sĩ

Tam trùng giang thuỷ vạn trùng san,
Sơn lý xuân phong độ nhật nhàn.
Thả hướng bạch vân cầu nhất tuý,
Mạc giao sầu mộng đáo hương quan.

 

Dịch nghĩa

Cách xa nhà cả ngàn lớp sông, vạn lớp núi,
Tuổi thanh xuân ngày ngày qua đi một cách an nhàn ở núi này.
Xin dải mây trắng hãy uống say một bữa,
Đặng đừng đem mộng sầu tới trước cổng làng.


Thân Đồ học sĩ thân thế không rõ, có lẽ là một người bạn của tác giả.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sông ba lớp, núi vạn từng quên lãng
Giữa non xanh qua ngày tháng gió xuân
Cầu say khước thả hồn vào mây trắng
Giấc hương quan xin sầu mộng hãy dừng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ba giải sông dài, vạn núi cao
Non xanh nhàn nhã gió xuân vào.
Gởi hồn mây trắng, cầu say khướt,
Về nẻo đường quê, giấc mộng sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ba lớp sông dài, vạn núi sâu,
Gío xuân vào núi rỗi ngày thâu.
Hứng lên mây trắng cầu say khướt,
Về chốn quê xưa chớ mộng sầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sống xa nhà ngàn sông vạn núi
Tuồi thanh xuân tàn lụi từng ngày
Cầu xin mây trắng uống say
Đặng đừng đem nỗi sầu này tới quê

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ba lớp sông ngăn vạn núi che
Non xanh gió mát tháng ngày qua
Cầu xin mây trắng say lần nữa
Đừng gởi sầu quê tới cổng nhà

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà cách cả ngàn sông núi sâu,
Tuổi xuân ở núi an nhàn lâu.
Thả hồn mây trắng cầu say khướt,
Tới trước cổng làng thôi mộng sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời